Kompetanseområder

Kompetanseområder

Fast eiendom / utvikling

Fast eiendom har gjennom alle år vært et av firmaets sentrale fagområder. Kjær bistår i et betydelig antall utviklingsprosjekter, blant annet i forbindelse med selskapsrettslig organisering, regulering, annen plan- og bygningsrett, dispensasjonssaker, håndtering av klager, konsekvensutredninger, forhandling av kommunale og private utbyggingsavtaler, avklaring av rettighetsforhold, grunneieravtaler og entrepriser.

Våre advokater har omfattende erfaring med forhandling og oppfølging av leiekontrakter knyttet til næringslokaler, både på nybygg og i eksisterende bygg.

Vi bistår også enkeltpersoner, sameier og borettslag i saker knyttet til bolig og fritidsbolig, herunder leieforhold, skjønn, jordskifte, naborett, servitutter, sameiespørsmål, seksjonering, tinglysing, ekspropriasjon, tomtefeste og reklamasjonssaker ved mangler og forsinkelser.

Se også:

Tilbake