Kompetanseområder

Kompetanseområder

Selskapsrett / transaksjoner

Kjærs bransjeteam for selskapsrett / transaksjoner har lang erfaring med å yte bistand til forretningsklienter i de fleste selskapsrettslige spørsmål, som for eksempel valg av selskapsform, aksjonæravtaler, kjøp og salg av aksjer, valg av transaksjonsmodell herunder restrukturering av et konsern før eller i forbindelse med et salg eller oppkjøp, fisjoner og fusjoner, kapitalendringer samt rene virksomhetsoverdragelser. Kjær er jevnlig involvert i større transaksjoner på Sørlandet, særlig innenfor næringseiendom, men også ved transaksjoner av annen type virksomhet. Her bistår Kjær gjennom hele prosessen, og teamet består av advokater med spisskompetanse og lang erfaring med due diligensprosesser og kontraktsforhandlinger i forbindelse med transaksjoner av alle typer.

Kjærs bransjeteam for selskapsrett og transaksjoner tilbyr bistand til ulike type klienter i egenskap av daglig ledere, styrer, aksjonærer, investorer og privatpersoner.

Tilbake