Kompetanseområder

Kompetanseområder

Tvist og prosedyre

Våre advokater har spisskompetanse på tvisteløsning i og utenfor rettsapparatet. Oppdrag løses med faglig ekspertise, engasjement, grundighet og fokus på effektiv fremdrift. Vi fører jevnlig saker for de ordinære domstolene innenfor de fleste sivilrettslige områder. Kjærs advokater har også erfaring med internasjonale tvistesaker samt voldgiftssaker. I kompliserte/større saker setter vi om nødvendig sammen team som jobber tidseffektivt i felleskap med sikte på å oppnå det beste resultat for våre klienter.

Tilbake