Kompetanseområder

Kompetanseområder

Kommersiell kontraktsrett

Kjær yter rådgivning innenfor en rekke typer kommersielle kontrakter. Flere av våre advokater har bakgrunn som internadvokater i større nasjonale og internasjonale virksomheter, herunder med utforming av bransjespesifikke standardavtaler, leveransevilkår, distribusjonsavtaler m.m. Vi yter bistand i alle faser fra utforming av kontrakter, gjennomgang/kvalitetssikring, tolking, forhandlinger, gjennomføring og ved opphør av kontrakter. Våre advokater har en kommersiell tilnærming i rådgivningen, og vi legger vekt på klart og forutsigbart innhold, slik at våre klienter skal vernes mot konflikter før, under og etter kontraktsforholdets opphør.

Se også:

Tilbake