Kompetanseområder

Kompetanseområder

Entreprise

Kjær bistår byggherrer, entreprenører og prosjekterende i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter. Dette omfatter blant annet valg av kontraktsmodell, utforming av kontrakter, oppfølging av pågående prosjekter, sluttoppgjør, mangelshåndtering og tvisteløsning.

Våre advokater har omfattende erfaring med saker både innenfor næringsforhold basert på NS-kontraktene, og forbrukerforhold regulert av bustadoppføringslova eller håndverkertjenesteloven.

Vi holder gjerne kurs om enkelte standardkontrakter eller spesielle temaer innenfor entrepriseretten. Disse kursene skreddersyr vi slik at de blir best mulig tilpasset deltakernes behov.

I vår rådgivning forsøker vi å løse uenighetene i minnelighet på et tidlig tidspunkt, dersom dette er mulig. Vi har samtidig bred erfaring med rettslige prosesser, dersom det er nødvendig.

Se også:

Tilbake