Aktuelt

Aktuelt

Rekonstruksjonsloven

Det var god oppslutning da Advokatforeningen Vest-Agder arrangerte foredrag om «Rekonstruksjonen – Norges svar på chapter 11» tidligere i år. Foredragene ble holdt av Christian Bohne fra Advokatfirmaet Kjær, Kai Knudsen fra Wigemyr & Co, og revisor Bjørn Halvorsen. Blant tilhørerne var det advokater, bankansatte og dommere.

I Agder er det så langt åpnet to rekonstruksjonssaker. I begge tilfeller ble virksomhetene reddet fra konkurs. Et grunnleggende premiss bak rekonstruksjon er at kreditorene skal få et bedre oppgjør enn de ville fått ved en konkurs.

Advokatfirmaet Kjær har rekonstruksjon som satsningsområde, og våre advokater gir deg gjerne en innføring i hvilke muligheter loven gir.

 

Christian Bohne

Malin Bruskeland Westergren