Aktuelt

Aktuelt

Rammeavtale med Bykle kommune

Nylig inngikk Advokatfirmaet Kjær DA en rammeavtale med Bykle kommune. Oppdraget omfatter byggesaksbehandling og oppfølging av saker innenfor plan- og bygningsloven, delingssaker og juridisk bistand på saker i medhold av konsesjonsloven, matrikkelloven, delingsloven m.m.

Bykle kommune er en reiselivskommune i stadig utvikling. I dag bor det over 900 mennesker i kommunen, men med Hovden som en populær destinasjon kan kommunen ha så mange som 15.000-20.000 mennesker i sesongtoppene.

Advokatfirmaet Kjær ser fram til et godt samarbeid med Bykle kommune.