Aktuelt

Aktuelt

Advokat Christian Bohne oppnevnt som rekonstruktør for rekonstruksjonsforhandlingene i Betonorte Norge AS

Agder tingrett oppnevnte i mai, Christian Bohne i Advokatfirmaet Kjær som rekonstruktør for rekonstruksjonsforhandlingene i entreprenørselskapet, Betonorte Norge AS.

Rekonstruksjonsforhandlinger kan åpnes i et selskap som «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer». Selskapet beholder råderetten under rekonstruksjonsforhandlingene, men rekonstruksjonsutvalget ledet av Christian Bohne skal bl.a. føre tilsyn med forhandlingene.

Dette er den første rekonstruksjonsforhandlingen som er åpnet på Sørlandet etter at rekonstruksjonsloven trådte i kraft 11. mai 2020.