Aktuelt

Aktuelt

Første managing partner i Advokatfirmaet Kjær

Advokatfirmaet Kjær i Kristiansand vokser videre og har oppnevnt advokat og partner Thomas Engebretsen som selskapets første managing partner.

– Vi har vokst jevnt og trutt de siste årene, noe som har økt behovet for administrativ kapasitet. I tillegg har vi en ambisjon om å øke antall ansatte, noe som vil forsterke behovet for bedre struktur og mer ressursbruk på faglig utviklingsarbeid. Oppnevningen av en dedikert  managing partner er en konsekvens av dette, sier Thomas Engebretsen.

Advokatfirmaet Kjær ble etablert i 1995 og har siden vært et av de ledende juridiske fagmiljøene på Sørlandet. Selskapet skal ikke være et fullservice advokatfirma, men har særlig spisskompetanse innen fast eiendom, transaksjonsrådgivning, insolvens og restruktureringer, arbeidsrett, immaterialrett, Telecom samt plan- og bygningsrett.

Selskapet har de seneste årene også bygd opp et dedikert energiteam som yter juridisk rådgivning til virksomheter innen fornybar energi, olje og gass og offshoretjenester, inkludert en rekke leverandørbedrifter som er verdensledende innen sine fagfelt.

Ny partnermodell

Oppnevningen av Thomas Engebretsen som managing partner markerer også en endring i selskapets partnermodell som har til hensikt å gjøre selskapet i stand til å håndtere enda større og mer komplekse advokatoppdrag.

– Historisk har vi, som de fleste andre advokatfirmaer i regionen, vært organisert som et integrert kontorfellesskap. Den nye modellen er designet for å bygge ett enda sterkere og mer spesialisert kompetansemiljø. Endringen vil ha positiv effekt på effektiviteten av tjenestene vi leverer, samt at det blir enklere å utvide staben ytterligere som resultat av stadig økende oppdragsmengde, sier Engebretsen.

Advokatfirmaet Kjær har i dag 11 medarbeidere, hvorav seks er partnere og medeiere. Selskapet passerte 24 millioner kroner i omsetning i 2021 – en økning på nesten 10 % fra året før.

– Vi har hatt solid vekst i 2021, og dette har fortsatt inn i 2022. Vi ønsker å bygge opp det ledende juridiske rådgivningsmiljøet på Sørlandet innenfor våre områder, og har som mål å rekruttere flere fagpersoner – både nyutdannede og erfarne advokater – som identifiserer seg med denne ambisjonen, legger Engebretsen til.