Kompetanseområder

Kompetanseområder

Arbeidsrett

Kjær har omfattende erfaring med rådgivning innen arbeidsrett, og våre advokater bistår arbeidsgivere, arbeidstakere, foreninger og organisasjoner med å løse arbeidsrettslige problemstillinger. Oppdrag vi påtar oss kan omfatte bistand i forbindelse med individuelle oppsigelser, permitteringer, nedbemanninger/omstillinger, virksomhetsoverdragelser, inngåelse av arbeidskontrakter, sluttavtaler, personvern, kontrolltiltak, konkurranse- og rekrutteringsklausuler, tvister om illojal konkurranse, varslingssaker og øvrige arbeidskonflikter. Vi legger stor vekt på å finne praktiske løsninger som kan aksepteres av de involverte parter. Arbeidsrett er likevel et område hvor det oppstår tvister, og vi har lang erfaring med å håndtere slike, om nødvendig også i domstolene.

Se også:

Tilbake