Aktuelt

Aktuelt

PRESSEMELDING

Kristiansand, 25. april 2024

KONKURSÅPNING I AGDER GRUPPEN AS, AGDER ANLEGGSENTER AS OG AGDER RENTAL AS

Det er i dag, 25.4.2024 kl 09.15, åpnet konkurs i Agder Gruppen AS og datterselskapene Agder Anleggsenter AS og Agder Rental AS. Øvrige selskaper i konsernet er i utgangspunktet ikke berørt av konkursåpningene.

Oppgitt bokført verdi av selskapenes samlede eiendeler er oppgitt til ca kr 2,6 milliarder, mens oppgitt verdi av selskapenes samlede gjeld er oppgitt til ca kr 2,5 milliarder. Som bakgrunn for oppbudsbegjæringene er det opplyst at selskapene ikke har likviditet til betjening av løpende gjeldsforpliktelser, at det dermed ikke er grunnlag for videre drift, og at eiendelene derfor må verdsettes til likvidasjonsverdi. Det er på denne bakgrunn lagt til grunn at selskapenes reelle egenkapital er negativ, og at selskapene er insolvente.

Advokat Christian Bohne hos Advokatfirmaet Kjær er oppnevnt som bostyrer. Det er etablert et team for å sikre eiendeler, følge opp ansatte og få oversikt over situasjonen for øvrig.

Selskapenes virksomhet har vært drevet fra flere lokasjoner i landet, og ettersom en vesentlig del av driften har vært knyttet til utleie av anleggsmaskiner, befinner mye utstyr seg hos et stort antall kunder. Dette gjør arbeidet med sikring av utstyr krevende, men som det har fremkommet i media i den senere tid, er det allerede før konkursåpning igangsatt et omfattende arbeid med registrering av utstyr, initiert av involverte finansieringsselskaper. Bostyrer har etablert et samarbeid med finansieringsselskapenes representanter i denne forbindelse, for å sikre oversikt og kontroll raskest mulig.

I den innledende fasen av bobehandlingen vil det særlig arbeides med å avklare mulighetene for å videreføre deler av virksomhetene, og dermed sikre arbeidsplasser og opprettholde verdier av utstyr og anlegg.

I tillegg til å ivareta kreditorenes og de ansattes interesser, vil bostyrers oppgaver blant annet også omfatte og undersøke bakgrunnen for at insolvens har oppstått, og om det foreligger grunnlag for mistanke om kritikkverdige forhold knyttet til virksomhetene.


Det vil ta noe tid før bostyrer kan gi mer informasjon om saken. Grunnet stor pågang bes henvendelser sendt pr e-post til bohne@advkjaer.no.