Aktuelt

Aktuelt

Pressemelding

18.05.2024

AVTALE OM SALG OG VIDEREFØRING AV VIRKSOMHETEN I AGDER RENTAL AS

Etter konkursåpningen i Agder Gruppen AS og tilknyttede selskaper har boet drevet utleievirksomheten i Agder Rental AS videre. Det er nedlagt et omfattende arbeid med sikte på å kunne overføre en igangværende virksomhet til ny eier, for derved å begrense tap for kreditorer, redde flest mulig arbeidsplasser og unngå stans i pågående prosjekter hos kunder.

Etter forhandlinger med flere interessenter har konkursboet i dag inngått avtale med Nordic Heavy Rental AS om salg og videreføring av vesentlige deler av virksomheten i Agder Rental AS. Kjøper har som intensjon å tilby ca. 40 ansatte stilling i det nye selskapet. Gjennomføring av avtalen forutsetter endelig godkjennelse i de involverte finansinstitusjonenes kredittkomiteer. Dette skal være avklart innen 31. mai 2024.

Nordic Heavy Rental AS (tidligere Polar Rental AS) er et selskap kontrollert av Jotunfjell Partners AS.

Det arbeides videre med salg av resterende eiendeler i Agder Rental AS, Agder Anleggsenter AS og Agder Gruppen AS.