Christeen Aavitsland

Christeen Aavitsland

Advokatassistent DNA/Saksbehandler

+47 388 09 435

aavitsland@advkjaer.no

Christeen Aavitsland

Advokatassistent DNA/Saksbehandler

+47 388 09 435

aavitsland@advkjaer.no

bilde av: Christeen Aavitsland

Christeen Aavitsland har fullført Den Norske Advokatforenings utdannelse for advokatassistenter. Hun har tidligere studert rettsvitenskap med kurs innen privat- og offentlig rett. Videre har hun bakgrunn som markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI.