Kompetanseområder

Kompetanseområder

Telekom

Kjærs advokater har i en årrekke jobbet med både norske og internasjonale aktører som tilbyr elektroniske kommunikasjonstjenester, herunder mobiloperatører og bredbåndsleverandører. Vi har også advokater med arbeidserfaring fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Vår faglige ekspertise og erfaring i kombinasjon med teknisk innsikt, gir oss muligheten til å yte spesialisert rådgivning innenfor de fleste områder av telekommunikasjonssektoren. Vi bistår blant annet med utforming av leveranse- og forhandleravtaler, myndighetskontakt, tilsyns- og klagesaker, kommunikasjonsvern og informasjonssikkerhet, GDPR, transaksjoner relatert til telekomvirksomheter og tvistesaker innenfor telekomrettslig spørsmål.

Tilbake