Kompetanseområder

Kompetanseområder

Bank / konkurs / rekonstruksjon

Kjær har spesialkompetanse innen bank, konkurs og rekonstruksjon. Flere av våre advokater oppnevnes regelmessig av Agder tingrett som bostyrere. Utover dette bistår vi leverandører, finansielle kreditorer og debitorer i et vidt spekter av saker knyttet til aktører som møter økonomiske utfordringer, eller på annet vis blir involvert i slike prosesser. Oppdragene kan omfatte rådgivning til styrer, aksjonærer, kreditorer med sikte på sikre verdier, innfordre krav, vurdere ansvarsgrunnlag og redusere tap.

Kjær bistår også til enhver tid flere banker med håndtering av kriseutsatte engasjementer.

Som ett av få advokatfirmaer på Sørlandet, besitter vi spisskompetanse innen rekonstruksjon og står på Agder tingretts liste over rekonstruktører.

Dybdekunnskap og et bredt nettverk av samarbeidspartnere gjør at vi kan påta oss alle typer oppdrag innen disse områdene.

Tilbake