Advocatia logo

Forbrukertvister

Kjær bistår privatpersoner i forbindelse med tvister i forbrukerforhold. Dette vil typisk gjelde tvister knyttet til mangler eller forsinkelser ved kjøp og salg av bil, båt eller andre større nyttegjenstander.

Våre advokater med særlig kunnskap om Forbrukertvister er : Jens Arne MoslandKjell Bentestuen og Helge Tennebø