Advocatia logo

Arbeidsrett

Kjær bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige feltet. Dette er et bredt arbeidsfelt, som blant annet omfatter rådgivning og forhandlingsbistand knyttet ansettelsesavtaler,  fratredelsesavtaler, HMS og arbeidsmiljø, incentivordninger, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, outsourcing, varsling og virksomhetsoverdragelser.

Våre arbeiderettsadvokater er også erfarne foredragsholdere.

Advokater tilknyttet fagområdet Arbeidsrett: Jens Arne Mosland, og Kim Robert Danielsen