Advocatia logo

Selskapsrett, transaksjoner/M&A

Vi bistår næringslivet innen selskapsrett, transaksjoner/M&A. Vår bistand på disse områdene omfatter juridisk og strategisk rådgivning relatert til selskapsforhold, aksjerett, kjøp og salg av virksomhet, restrukturering, eierstyring og selskapsledelse, due diligence og etablering av virksomhet utenfor Norge. Advokater tilknyttet fagfeltet Selskapsrett, transaksjoner/M&A.

Våre advokater tilknytter selskapsrett, transaksjoner/M&A : Henrik BergeKim-Robert DanielsenPål Stendal Thomas Engebretsen og Morten Kjær Enger