Advocatia logo

Plan og bygningsrett

Innen plan- og bygningsrett bistår vi både næringsdrivende og privatpersoner. Vi bistår bl.a. med rådgivning relatert til utbyggingsavtaler, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, dispensasjonssaker og håndtering av klagesaker.

Advokater med særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett: Jakob Bakka,  Jens Arne MoslandKjell BentestuenPål Stendal og Thomas Engebretsen