Advocatia logo

Olje og gass

Kjær har bred erfaring fra oljeleverandørindustrien og tilbyr bistand gjennom hele prosessen fra tilbud/salg til levering og oppfølging av utstyr i drift. Dette innbefatter blant annet identifisering av risiko og muligheter, kontraktsgjennomganger, kontraktsutforming og forhandlinger i tillegg til løpende assistanse i prosjektgjennomføringsfasen både til prosjekt og innkjøpsorganisasjoner/underleverandører inkludert endringshåndtering, garantihåndtering samt problemstillinger i insolvens og konkurssituasjoner både i kunde og leverandørrelasjoner.

 Vi bistår også med tvisteløsning fra forhandlinger til domstolsbehandling, inkludert voldgift.

Vår advokat med særlig kompetanse på olje og gass er : Helge TennebøMorten Kjær Enger