Advocatia logo

Offentlige anskaffelser

Vi bistår bedrifter med rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser. Vår bistand omfatter vurdering av om et oppdrag må legges ut på anbud, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon, rådgivning underveis i anskaffelsesprosessen, samt håndtering av klagesaker og søksmål.

Våre advokat tilknyttet Offentlige anskaffelser er : Kim-Robert Danielsen