Advocatia logo

IT, tele og mediarett

Kjær bistår både regionale og nasjonale leverandører innen IT, media og telekommunikasjon i forbindelse med kontraktsrettslige tvister og regulatoriske spørsmål. Vi bistår også løpende med utforming samt kvalitetssikring av de standardavtaler som benyttes.

Vår advokat med betydelig prosedyreerfaring innenfor disse fagområdene er: Pål Stendal