Advocatia logo

Immaterial og opphavsrett

Kjær yter bistand til næringsklienter innenfor opphavsrettigheter, patenter og design. Vår rådgivning er blant annet knyttet til lisensavtaler, tvister om patentinngrep og kopiering eller annen ulovlig utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale.

Våre advokater med særlig kompetanse innen immaterial og opphavsrett: Kim-Robert Danielsen og Helge Tennebø