Advocatia logo

Fast eiendom

Kjær har et stort og kompetent fagmiljø innen fast eiendom. På dette feltet bistår vi både utbyggere, entreprenører, sameier og borettslag. Blant sakstypene som vi arbeider mye med er entrepriseforhold, plan- og bygningsrett, leieforhold, skjønn, jordskifte, naborett, reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp og salg, servituttforhold, sameiespørsmål, seksjonering, tinglysning, ekspropriasjon og tomtefeste.

Kjær er til enhver tid involvert i en stor andel av de eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter som gjennomføres i vår landsdel, og har derfor en betydelig kompetanse og erfaring som rådgiver innen dette feltet.

Advokater tilknyttet  Fast eiendom:  Henrik Berge,  Jakob BakkaJens Arne MoslandKim-Robert Danielsen, Kjell Bentestuen Pål StendalHelge Tennebø og Morten Kjær Enger