Advocatia logo

Eiendomsutvikling og enteprisekontrakter

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygg- og anleggsbransjen.  Kjær representerer både entreprenører og byggherrer innen dette feltet, og bistår ved alle stadier av byggeprosessen.

Blant sakstypene vi jevnlig arbeider med er valg av entreprisemodell, kontraktsforhandlinger/utforming av kontrakter, sluttoppgjør og tvisteløsning.

Advokater tilknyttet fagområdet Entreprise: Jakob Bakka,  Jens Arne MoslandKjell BentestuenPål Stendal, Helge TennebøThomas Engebretsen og Morten Kjær Enger