Advocatia logo

Arbeidsforhold

Kjær bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige feltet. Dette er et bredt arbeidsfelt, som blant annet omfatter rådgivning og forhandlingsbistand knyttet til ansettelsesavtaler, fratredelsesavtaler, HMS og arbeidsmiljø, incentivordninger, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, outsourcing, varsling og virksomhetsoverdragelser.

Advokater med særlig kompetanse innen Arbeidsforhold er : Henrik BergeKim-Robert DanielsenPål StendalHelge TennebøThomas Engebretsen og Morten Kjær Enger

 

NYHET!

 Manus "Plikter og rettigheter ved oppsigelse eller permittering", les mer om foredraget.